s Pokušaj. Bez srama. Priđi mu. Davno smo naučili da ponos ne igra nikakvu ulogu.